Wwft

Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.