Reclameverbod en decentrale bevoegdheid

Wetswijziging van de Tabaks- en rookwarenwet inzake (A) uitbreiding van het reclameverbod en (B) een verduidelijk van de bevoegdheid van provincies en gemeenten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2019
Einddatum consultatie 16-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11042
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

A.Speciaalzaken van tabaksproducten en aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine - en voor roken bestemde kruidenproducten
B.Provincies en gemeenten die roken in de openbare buitenruimte willen aanpakken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

A. Het uitbreiden van het reclameverbod heeft gevolgen voor de speciaalzaken. Het gaat om het verwijderen van gevelreclame, etalagereclame en reclame in de speciaalzaak.
B. Juridische onzekerheden betreffende de bevoegdheden van decentrale overheden worden weggenomen. Decentrale overheden kunnen op basis hiervan rookverboden in decentrale regelgeving opnemen.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op de wetswijziging. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Nationaal Preventieakkoord

Bron: www.rijksoverheid.nl