Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging regulering zegenvisserij IJsselmeer

De wijzigingsregeling maakt het mogelijk om bij de jaarlijkse vergunningverlening voor het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer (hierna tezamen aangeduid als IJsselmeer) te bepalen dat gedurende dat visseizoen de zegen op minder dan zeven dagen per zegenrecht mag worden ingezet, indien dit nodig is vanuit het oogpunt van visstandbeheer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-04-2021
Einddatum consultatie 19-05-2021
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 12773
Onderwerpen Water

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling geeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mogelijkheid om de zegenvisserij op het IJsselmeer bij vergunning verder te beperken. Daarmee raakt deze regeling vergunninghouders op het IJsselmeer met het recht op inzet van de zegen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de houders van een vergunning waarop het recht op inzet van zegen staat, betekent de wijziging dat het aantal dagen waarmee jaarlijks gevist mag worden met de zegen, in de vergunning verder kan worden beperkt ter bescherming van de visstand.

Deze regeling sluit aan bij het bestaande vergunningenstelsel voor het IJsselmeer. Vergunninghouders hoeven geen extra informatie te verstrekken of bij te houden en ook de naleving vergt geen extra handelingen van de vergunninghouders. Dit betekent dat de regeling geen verandering brengt in de administratieve lasten voor de betreffende vergunninghouders. En dat evenmin sprake is van inhoudelijke nalevingskosten.

Het oordeel over noodzaak om de inzet van zegen te beperken, kan worden opgenomen in de jaarlijkse procedure rondom uitgifte van de visvergunningen en betekent geen wezenlijke verandering of verzwaring van de procedure.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is reactie welkom.

Downloads

  • Concept regeling

    Regeling tot wijzing van de Uitvoeringsregeling visserij om verdere beperking van de zegenvisserij bij vergunningverlening mogelijk te maken

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Uitvoeringsregeling visserij

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling