Wijziging RVV 1990 ivm voorwaarden en overgangsbepalingen van nul-emissiezones

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). In het RVV 1990 is al geregeld dat het voor gemeenten per 2025 mogelijk is nul-emissiezones (ZE-zones) voor stadslogistiek in te stellen. Met deze aanpassing wordt een overgangsregeling vastgesteld voor vrachtwagens en bestelwagens. Ook worden in het ontwerp-besluit de landelijke vrijstellingen en ontheffingen bepaald.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-01-2021
Einddatum consultatie 15-02-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12354
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijfsleven met vracht- en/of bestelwagens
Voor bedrijven met vracht- of bestelwagens zijn de gevolgen aanzienlijk, omdat ze op termijn hun wagenpark moeten vervangen door ZE-voertuigen of overstappen op een alternatief logistiek concept.

Er wordt bepaald dat:
Vanaf 2025 alle bestel- en vrachtauto’s die op kenteken worden gezet nul-emissie moeten zijn om de ZE-zone in te mogen;
Vanaf 2030 alle bestel- en vrachtauto’s die de ZE-zone inrijden nul-emissie moeten zijn.

Er worden overgangstermijnen voorgesteld:
Voor vrachtauto’s:
• Afhankelijk van type en leeftijd mogen vrachtwagens/oplegger-trekkers van emissieklasse 6 tot 2030 de ZE-zone inrijden;
• Plug-in hybride vrachtauto’s mogen tot 2030 de ZE-zone in, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
Voor bestelauto’s:
• Bestelauto’s met emissieklasse 5 hebben tot 2027 toegang tot de ZE-zones voor stadslogistiek;
• Bestelauto’s met minimaal emissieklasse 6 hebben tot 2028 toegang tot de ZE-zones voor stadslogistiek.

Daarnaast geldt dat, net als bij de milieuzones, voor specifieke voertuigen een vrijstelling geldt, of een ontheffing kan worden afgegeven. De gemeentelijke hardheidsclausule ziet toe op die gevallen, waarin de weg maar emissieloos vervoer nog niet haalbaar blijkt. Ten behoeve van bedrijven met bestel- en vrachtauto’s komen er diverse regelingen die de aanschaf van nul-emissie voertuigen ondersteunen.

Burgers
De ZE-zone is bedoeld voor stadslogistiek en niet voor particulieren. Zij kunnen een ontheffing aanvragen voor hun bestelauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.

Overheid
De Rijksoverheid bepaalt met deze aanpassing van het RVV 1990 de landelijke vrijstellingen en ontheffingen voor ZE-zones en de overgangsregeling voor vrachtwagens en bestelwagens. Gemeenten kunnen een ZE-zone invoeren via een verkeersbesluit.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze regeling wordt beoogd de overgang naar ZE-voertuigen voor het bedrijfsleven praktisch, haalbaar en betaalbaar te houden. De regeling speelt in op een soepele overgang en een geleidelijk en zorgvuldig proces, waarbij ondernemers voldoende tijd hebben om te kunnen overstappen op een emissieloze bestel- en/of vrachtauto.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 februari 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
In bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
De werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de overgangsregeling en de vrijstellingen en ontheffingen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl