Zoekresultaat

181 resultaten
U heeft gezocht op: Energie

Sorteren op:
 • Aanwijzen nieuwe versies NTA8800, BRL9500U/W en BRL9501

  Deze wijzigingsregeling wijst een nieuwe versie van energieprestatiebepalingsmethode NTA 8800 aan, en ook actuele versies van de beoordelingsrichtlijnen 9500-U, 9500-W en 9501.

 • Ontwerpregeling spuk regionale structuur NPLW

  De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling is voor de periode 2023 t/m 2025 en beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie en de uitvoering van de transitievisies warmte of uitvoeringsplannen. 

 • Subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten

  De subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten (SPOR) geeft subsidie voor de procesondersteuning van samenwerkingsverbanden van woningeigenaren. Woningeigenaren kunnen verhuurders of eigenaar-bewoners zijn. Deze samenwerkingsverbanden hebben als doel het bundelen van hun woningen en daarmee gezamenlijk opschalen van renovatieprojecten ter verduurzaming van huur- en koopwoningen.

 • Subsidieregeling gasopslag Bergermeer 2023

  In het belang van het borgen van de gas- en energieleveringszekerheid en gezien de volatiele en onzekere situatie op de gas- en energiemarkt is het essentieel dat de Europese seizoensgasopslagen voldoende gevuld worden gedurende het injectieseizoen.

 • Volkshuisvestingsfonds 2023

  De meerjarige regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting heeft tot doel om, als onderdeel van een integrale aanpak, de leefbaarheid te verbeteren en de veiligheid te bevorderen in kwetsbare gebieden, primair door woningen te herstructureren, in het bijzonder de particuliere woningvoorraad en secundair door inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de nabijheid van betreffende woningen.

 • Energielabel via mijnoverheid

  Deze regeling voorziet in een juridische grondslag in de Regeling Energieprestatie Gebouwen en Omgevingsregeling om de benodigde gegevensverwerkingen te mogen uitvoeren om het energielabel te verstrekken aan de eigenaar van het gebouw waarvoor het energielabel is afgegeven en aan personen die hun woonadres hebben in dat gebouw.

 • Modernisering WWSO

  Het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (WWSO) bepaalt de maximale huurprijs die voor een kamer gevraagd kan worden. Dit gebeurt op basis van punten. Het WWSO wordt gemoderniseerd.

 • AERIUS 2023, herprioritering doelen en uitbreiding AERIUS Register met verschillende stikstofbanken

  Deze regeling schrijft het gebruik van versie 2023 voor van AERIUS Calculator, Monitor en Register:

 • Jaarverplichting groen gas

  Onder dit wetsvoorstel krijgen energieleveranciers een administratieve verplichting om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid groen gas aan de gebouwde omgeving te leveren. Dit is een administratieve verplichting, omdat er niet fysiek gemeten kan worden hoeveel groen gas aan de gebouwde omgeving is geleverd. Om administratief aan te tonen dat een energieleverancier aan de verplichting voldoet, wordt er gebruik gemaakt van de bestaande Garanties van Oorsprong (GvO’s) en worden er nieuwe verhandelbare eenheden ingezet, namelijk de groengaseenheid (GGE). De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die de voorgestelde uitvoerende- en toezichthoudende instantie is, bepaalt jaarlijks hoeveel GGE’s een energieleverancier op zijn rekening moet hebben om aan de verplichting te voldoen.

 • MRQ

  De regeling wijzigt de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ) op een aantal onderdelen. De wijzigingen bevatten aanscherpingen van bestaande voorschriften en de wijzigingen zorgen voor meer samenhang van de verschillende onderdelen van de regeling. Deze regeling is nauw verbonden met het Besluit veiligheid lage druk gastransport welke gelijktijdig openstaat voor consultatie.