Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaat

294 resultaten
U heeft gezocht op: Handel

Sorteren op:
 • WVA 2012

  Voorwerp van de consultatie is het wetvoorstel voor de Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 2012.

 • Wwft

  Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

 • Regeling uitvoering FLEGT-verordeningen

  consultatie van uitvoeringsregeling voor de Europese FLEGT-verordeningen

 • Wijziging bepalingen boek 1 BW ivm transgenders

  Deze wijziging Burgerlijk Wetboek vergemakkelijkt voor transgenders de wijziging vermelding geslacht op geboorteakte. wijzigen.

 • Gassamenstelling en eisen aan gastoestellen

  Op de lange termijn gaat de gassamenstelling veranderen. Om te zorgen dat gebruikers van gas (waaronder burgers) zich tijdig gaan voorbereiden, wordt nu al de gassamenstelling die op de lange termijn (2021 of later) zal gelden, afgesproken. Ook de eisen aan gastoestellen worden op de andere samenstelling aangepast. Deze eisen gaan op kortere termijn in, zodat gasgebruikers zich bij de aanschaf van een nieuw toestel alvast voorbereiden op de gassamenstelling op de lange termijn.

 • wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011

  Het wetsvoorstel behandelt een aantal in het Energierapport 2011 benoemde knelpunten in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Daarnaast geeft een aantal andere ontwikkelingen aanleiding tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998.

 • Besluit educatie

  Dit ontwerpbesluit bevat de volgende maatregelen op het gebied van de educatie: - aanpassing verdeelsleutel OCW-deel participatiebudget - bepaling inhoud contactuur - opneming referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - verhoging examengeld staatsexamens NT2

 • Ontwerpbesluit houden van dieren

  Ontwerpbesluit houders van dieren. Dit ontwerpbesluit behoort tot de uitvoeringsregelgeving bij het wetsvoorstel dieren.

 • Ontwerpbesluit diergeneeskundigen

  ontwerpbesluit diergeneeskundigen. Dit ontwerpbesluit behoort tot de uitvoeringsregelgeving bij het wetsvoorstel dieren.

 • Modernisering Wet WOZ

  Het wetsvoorstel moderniseert de Wet WOZ. Het voorziet onder andere in het openbaar maken van de WOZ-waarde.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Actie