Discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst'

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. In deze discussienota worden denkbare beleidsopties op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier beschreven. Zodat mensen ook in de toekomst kunnen vertrouwen op goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2020
Einddatum consultatie 31-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze discussienota is van belang voor iedereen in Nederland. We willen namelijk allemaal zolang mogelijk gezond blijven en goede zorg ontvangen als dat nodig is. Het discussiestuk is in het bijzonder van belang voor partijen die zorg en ondersteuning aanbieden, inkopen of ontvangen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid daarvan staat steeds meer onder druk. De toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en middelen zorgen ervoor dat we, als we niets doen, onze zorg niet op het huidige niveau kunnen houden.

Zonder maatregelen zullen we moeten inleveren op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Vergaande aanpassingen in het pakket en verhogingen van eigen betalingen zijn dan onvermijdelijk. Dat vermindert de solidariteit in onze zorg, omdat het niet voor iedereen even eerlijk zal uitpakken. Met de beleidsopties die in deze discussienota worden beschreven wil VWS dit zoveel mogelijk voorkomen, zodat we kunnen waarborgen dat iedereen ook in de toekomst beschikt over goede zorg.

Waarop kunt u reageren

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is de internetconsultatie verlengd en kunt u reageren tot en met 31 januari.
Er kan worden gereageerd op de gehele discussienota. U wordt specifiek uitgenodigd om te reageren op de volgende vragen:
o Herkent u zich in de drie thema’s als de thema’s waar de komende jaren meer verandering op nodig is?
o Herkent u de knelpunten die op (één van) de drie thema’s worden genoemd, of missen er nog belangrijke knelpunten?
o Welke beleidsopties die genoemd worden bij de drie thema’s leveren volgens u een belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid van ons zorgstelsel?
o Heeft u concrete suggesties om bepaalde opties nader te concretiseren en praktisch vorm te geven?
o Welke beleidsopties ontbreken er nog?

Downloads

Overige documenten

  • Factsheet Discussienota Zorg voor de Toekomst

  • Factsheet Organisatie en Regie

  • Factsheet Preventie en Gezondheid

  • Factsheet Vernieuwing en Werkplezier