Accreditatie onder voorwaarden

Elke opleiding in het hoger onderwijs wordt elke zes jaar op kwaliteit beoordeeld door de NVAO (geaccrediteerd), op basis van advies van een commissie van deskundigen. Bij tekortkomingen wordt in beginsel geen accreditatie verleend. Deze regeling beschrijf in welke gevallen de NVAO hiervan kan afwijken en accreditatie onder voorwaarden kan verlenen (nu bekend als de “herstelperiode”).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-03-2018
Einddatum consultatie 28-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderwijsinstellingen, opleidingen, studenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bij de beoordeling van nieuwe opleidingen en bij de instellingstoets kwaliteitszorg krijgt de NVAO meer ruimte om (op basis van het oordeel van een commissie van deskundigen) te beoordelen of een voorwaardelijke erkenning kan worden verleend. Onderwijsinstellingen worden eerder gestimuleerd tot verbetering van de kwaliteit en kwaliteitszorg waar dat noodzakelijk is.
Verwacht wordt dat de grotere beoordelingsruimte geen gevolgen heeft voor de kwaliteitsborging van nieuwe opleidingen

Waarop kunt u reageren

De mogelijkheid van accreditatie onder voorwaarden respectievelijk instellingstoets kwaliteitszorg onder voorwaarden is vastgelegd in het Wetsvoorstel accreditatie op maat. De Tweede Kamer heeft hiermee reeds ingestemd. U kunt wel reageren op de gevallen waarin, en voorwaarden waaronder een voorwaardelijke erkenning kan worden gegeven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

accreditatie op maat

Bron: www.eerstekamer.nl

wettenbestand

Bron: wetten.overheid.nl