Accreditatie onder voorwaarden

Elke opleiding in het hoger onderwijs wordt elke zes jaar op kwaliteit beoordeeld door de NVAO (geaccrediteerd), op basis van advies van een commissie van deskundigen. Bij tekortkomingen wordt in beginsel geen accreditatie verleend. Deze regeling beschrijf in welke gevallen de NVAO hiervan kan afwijken en accreditatie onder voorwaarden kan verlenen (nu bekend als de “herstelperiode”).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 augustus 2018