Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

Bestuur

In het kort

Volgens de Wet open overheid (Woo) moet de overheid informatie actief openbaar maken. Dat wil zeggen: niet pas na een vraag of verzoek, maar uit eigen initiatief. In artikel 3.3 van de Woo staan 17 categorieën van informatie die overheidsorganisaties ten minste actief openbaar moeten maken. Bijvoorbeeld bereikbaarheidsgegevens, onderzoeksrapporten en klachtoordelen. De Regeling actieve openbaarmaking Woo bevat regels over hoe deze informatie actief openbaar moet worden gemaakt, bedoeld voor overheidsorganisaties. De verplichting tot het actief openbaar maken van de informatiecategorieën verloopt gefaseerd in tranches.

In de eerste tranche staan regels over de wijze waarop vijf informatiecategorieën actief openbaar worden gemaakt. Het gaat om de categorieën:

  1. Wetten en algemeen verbindende voorschriften
  2. Besluiten van algemene strekking
  3. Informatie over de organisatie en werkwijze
  4. Bereikbaarheidsgegevens
  5. Vergaderstukken en verslagen van de Staten-Generaal.

Later volgen nog drie tranches.

Sommige organisaties worden tijdelijk uitgezonderd van actieve openbaarmaking. De Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen van de actieve openbaarmakingsplicht Woo beschrijft om welke organisaties het gaat.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie7 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties