Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

Volgens de Wet open overheid (Woo) moet de overheid informatie actief openbaar maken. Dat wil zeggen: niet pas na een vraag of verzoek, maar uit eigen initiatief. In artikel 3.3 van de Woo staan 17 categorieën van informatie die overheidsorganisaties ten minste actief openbaar moeten maken. Bijvoorbeeld bereikbaarheidsgegevens, onderzoeksrapporten en klachtoordelen. De Regeling actieve openbaarmaking Woo bevat regels over hoe deze informatie actief openbaar moet worden gemaakt, bedoeld voor overheidsorganisaties. De verplichting tot het actief openbaar maken van de informatiecategorieën verloopt gefaseerd in tranches.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: