Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 27 juni 2024

Vraag1

Bij de categorie Informatie over organisatie en werkwijze:
- Is het duidelijk wat een organisatie onder deze categorie openbaar moet maken en hoe dat moet gebeuren?
- Zo nee, aan welke verduidelijking is nog behoefte?

Regeling 2.2.2.b Directies is een niet smart geformuleerde term. Wat wordt er bedoeld met een directie? Ik denk dat deze term door veel organisaties op verschillende wijze wordt gebruikt. Ook worden er voor directies regelmatig andere termen gebruikt zoals afdeling, domein, enz. Of geldt dit alleen voor departementen? Dan zou ik de zin in de toelichting "dit geldt in het bijzonder voor departementen" aanpassen. Het vangnet dat grote en complexe organisaties zelf kunnen kiezen tot welk niveau ze uitwerken in het kader van balans is dan voldoende voor andere organisaties verwacht ik.

Vraag2

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Geven de bereikbaarheidsgegevens die elke overheidsorganisatie minimaal openbaar moet maken, voldoende mogelijkheden om met die organisatie in contact te komen?
- Zo nee, welke gegevens ontbreken nog?
Ik lees deze zin in de toelichting: Het openbaar maken van méér bereikbaarheidsgegevens, zoals sociale media en FAX, wordt aanbevolen.
Gaan we anno 2024 serieus nog aanbevelen faxnummers openbaar te maken?

Vraag3

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is het openbaar maken van die minimaal verplichte bereikbaarheidsgegevens uitvoerbaar voor de organisatie?
- Zo nee, welke gegevens leveren problemen op en om welke problemen gaat het dan?
ja

Vraag4

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is de wijze waarop bereikbaarheidsgegevens openbaar gemaakt moeten worden, voldoende duidelijk?
- Zo nee, waar is nog verduidelijking nodig?
ja