Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

Reactie

Naam SED-organisatie (SED-organisatie E. Groothedde)
Plaats Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland
Datum 27 juni 2024

Vraag1

Bij de categorie Informatie over organisatie en werkwijze:
- Is het duidelijk wat een organisatie onder deze categorie openbaar moet maken en hoe dat moet gebeuren?
- Zo nee, aan welke verduidelijking is nog behoefte?

Is een link naar de mandaatregeling voldoende voor de beschrijving van taken en bevoegdheden in de organisatie?

Vraag2

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Geven de bereikbaarheidsgegevens die elke overheidsorganisatie minimaal openbaar moet maken, voldoende mogelijkheden om met die organisatie in contact te komen?
- Zo nee, welke gegevens ontbreken nog?
Ja, de bereikbaarheidsgegevens zijn voldoende om met onze organisatie in contact te komen. .

Vraag3

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is het openbaar maken van die minimaal verplichte bereikbaarheidsgegevens uitvoerbaar voor de organisatie?
- Zo nee, welke gegevens leveren problemen op en om welke problemen gaat het dan?
Ja.

Vraag4

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is de wijze waarop bereikbaarheidsgegevens openbaar gemaakt moeten worden, voldoende duidelijk?
- Zo nee, waar is nog verduidelijking nodig?
Ja.