Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

Reactie

Naam NVT (Ir E.P. Bouman)
Plaats Kloosterburen
Datum 20 juni 2024

Vraag1

Bij de categorie Informatie over organisatie en werkwijze:
- Is het duidelijk wat een organisatie onder deze categorie openbaar moet maken en hoe dat moet gebeuren?
- Zo nee, aan welke verduidelijking is nog behoefte?

De WOO stelt dat informatie bekend gemaakt moet worden, maar de rechtspraak en justitie stellen dat het alleen zou gaan over het openbaar maken van documenten. Dat betekent dat wanneer de overheid wil dat afspraken niet bekend worden , die afspraken niet mogen worden vastgelegd in een document. Dat lijk in strijd met het doel van een open overheid.

Vraag2

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Geven de bereikbaarheidsgegevens die elke overheidsorganisatie minimaal openbaar moet maken, voldoende mogelijkheden om met die organisatie in contact te komen?
- Zo nee, welke gegevens ontbreken nog?
Afspraken die niet worden vastgelegd in documenten.

Vraag3

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is het openbaar maken van die minimaal verplichte bereikbaarheidsgegevens uitvoerbaar voor de organisatie?
- Zo nee, welke gegevens leveren problemen op en om welke problemen gaat het dan?
Zie vorige antwoorden.

Vraag4

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is de wijze waarop bereikbaarheidsgegevens openbaar gemaakt moeten worden, voldoende duidelijk?
- Zo nee, waar is nog verduidelijking nodig?
Nee, het zou om alle informatie moeten gaan. Niet alleen die is vastgelegd in documenten. Dat in de rechtspraak de wederpartij de gestelde feiten & omstandigheden moet erkennen (zoals vorderingen of het bewijs dat het verweer bezijden de waarheid is) om door de rechter te worden meegenomen in zijn beslissing staat niet in documenten, maar is wel gebleken zo tezijn.