Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 4

Bij de categorie Informatie over organisatie en werkwijze:
- Is het duidelijk wat een organisatie onder deze categorie openbaar moet maken en hoe dat moet gebeuren?
- Zo nee, aan welke verduidelijking is nog behoefte?

Vraag 2 van 4

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Geven de bereikbaarheidsgegevens die elke overheidsorganisatie minimaal openbaar moet maken, voldoende mogelijkheden om met die organisatie in contact te komen?
- Zo nee, welke gegevens ontbreken nog?

Vraag 3 van 4

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is het openbaar maken van die minimaal verplichte bereikbaarheidsgegevens uitvoerbaar voor de organisatie?
- Zo nee, welke gegevens leveren problemen op en om welke problemen gaat het dan?

Vraag 4 van 4

Bij de categorie Bereikbaarheidsgegevens:
- Is de wijze waarop bereikbaarheidsgegevens openbaar gemaakt moeten worden, voldoende duidelijk?
- Zo nee, waar is nog verduidelijking nodig?