Wijziging bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer

Dit voorstel wijzigt bijlage 10 bij de Activiteitenregeling waarin de erkende maatregelen voor energiebesparing staan waarmee invulling kan worden gegeven aan de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2018
Einddatum consultatie 03-11-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, instellingen, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere partijen in de energiebesparingssector

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aangezien de erkende maatregelen enkel een invulling zijn van de bestaande energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit brengt de regeling geen effect qua regeldruk met zich mee. Echter, er zijn nieuwe maatregelen opgenomen bij de actualisatie. Wanneer de EML-systematiek gevolgd wordt door een inrichting, zal de inrichting de nieuwe toepasselijke maatregelen eveneens moeten nemen om te voldoen aan zijn (bestaande) energiebesparingsplicht.

Waarop kunt u reageren

Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen van het wijzigingsvoorstel en de IAK inhoudelijk te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Bijlage 10 Activiteitenregeling

Bron: wetten.overheid.nl