Actualisatie prestatie-indicatoren ProRail 2022 t/m 2024

De Minister van IenW heeft richting ProRail prestatiesturing als één van de vormen van sturing. De Minister kan verplichtingen of doelen verbinden aan prestatiegebieden, en bespreekt deze met ProRail. ProRail denkt mee en toetst op uitvoerbaarheid. Op basis hiervan maken ze gezamenlijk afspraken, ook over het monitoren van de prestaties via informatie-indicatoren. Voor vaststelling van de nieuwe of gewijzigde prestatie-indicatoren consulteert de Minister de stakeholders van ProRail.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 februari 2022

De geactualiseerde indicatoren zijn per 1 januari 2022 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 4 november 2021

Een samenvatting van de ingediende reacties op de internetconsultatie 'prestatie-indicatoren ProRail 2022-2024' is op de website geplaatst.

  • Hoofdlijnenverslag IC Prestatieindicatoren Prorail 2022 tm 2024, inclusief reactie IenW