Wet actualisatie samenwerking universiteiten en academische ziekenhuizen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld een aantal bepalingen in de WHW ten aanzien van de samenwerking tussen universiteiten en academische ziekenhuizen te actualiseren. In die samenwerking hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die nopen tot aanpassing en zijn er wensen voor toekomstige samenwerkingsvormen, waarbij de bestaande wettelijke kaders knellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2021
Einddatum consultatie 20-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11842
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Universiteiten en de bijbehorende academische ziekenhuizen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er is sprake van bestendiging van de in de praktijk gegroeide samenwerking in de vorm van universitair medische centra. Recente door de samenwerkende partijen geïnitieerde ontwikkelingen daarin worden gefaciliteerd. Er zijn minimale effecten voor de regeldruk; partijen hoeven slechts hun samenwerkingsafspraken langs de nieuwe uitgangspunten te leggen, de gemaakte afspraken in een samenwerkingsovereenkomst op te nemen en die overeenkomst te voegen bij het eerstvolgende bestuursverslag.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Downloads

Overige documenten