Wet actualisatie samenwerking universiteiten en academische ziekenhuizen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld een aantal bepalingen in de WHW ten aanzien van de samenwerking tussen universiteiten en academische ziekenhuizen te actualiseren. In die samenwerking hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die nopen tot aanpassing en zijn er wensen voor toekomstige samenwerkingsvormen, waarbij de bestaande wettelijke kaders knellen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.