Actualisering forfaits URM

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna: Urm) in verband met de actualisatie van forfaits in bijlage D, I en J. In bijlage D wordt het forfait voor melkgeiten geactualiseerd. Bijlage I en J worden in zijn geheel geactualiseerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 april 2018

Het consultatieverslag van de actualisatie van de forfaits in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet per 1 januari 2018 is toegevoegd.

Consultatieperiode aangepast, 22 december 2017

Het was mogelijk om te reageren op de wijziging van de Urm tot 22 december. Per abuis stond de internetconsultatie open tot en met 22 december. Bij deze is de consultatie gesloten.