Actualisering forfaits URM

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna: Urm) in verband met de actualisatie van forfaits in bijlage D, I en J. In bijlage D wordt het forfait voor melkgeiten geactualiseerd. Bijlage I en J worden in zijn geheel geactualiseerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: