Afgifteplicht afgedankte electronica (AEEA)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor met betrekking tot het afgeven van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Met dit besluit wordt de correcte inzameling en verwerking van AEEA afkomstig van bedrijven voorgeschreven en verbeterd. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 december 2023

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op op een later moment inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 10 oktober 2023

10 oktober 2023. De termijn waarop u kunt reageren, is verlengd tot 17 november 2023.