Afgifteplicht afgedankte electronica (AEEA)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor met betrekking tot het afgeven van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Met dit besluit wordt de correcte inzameling en verwerking van AEEA afkomstig van bedrijven voorgeschreven en verbeterd. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: