Wijziging regeling afwijkende inschrijving HO COVID-19

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 is in de WHW opgenomen dat het instellingsbestuur studenten mag inschrijven die vanwege COVID-19 nog niet voldoen aan alle (nadere-)vooropleidings- of toelatingseisen. Met deze regeling wordt voorzien in een nadere uitwerking van deze bevoegdheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2021
Einddatum consultatie 29-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ho-instellingen kunnen studenten die ten gevolge van de COVID-19 uitbraak nog niet voldoen aan alle (nadere-) vooropleidingseisen, onder voorwaarden, inschrijven. Hiermee wordt voorkomen dat deze studenten nodeloze studievertraging oplopen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de ministeriële regeling inclusief de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen