wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Er wordt een voorstel gedaan om aanpassingen te maken in de berekeningswijze van de bekostiging van universiteiten en hogescholen. Hiertoe wordt het Uitvoeringsbesluit WHW gewijzigd. Tenslotte volgt er nog een technische aanpassing ten aanzien van de assurance-rapporten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 augustus 2017