wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Er wordt een voorstel gedaan om aanpassingen te maken in de berekeningswijze van de bekostiging van universiteiten en hogescholen. Hiertoe wordt het Uitvoeringsbesluit WHW gewijzigd. Tenslotte volgt er nog een technische aanpassing ten aanzien van de assurance-rapporten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: