wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Er wordt een voorstel gedaan om aanpassingen te maken in de berekeningswijze van de bekostiging van universiteiten en hogescholen. Hiertoe wordt het Uitvoeringsbesluit WHW gewijzigd. Tenslotte volgt er nog een technische aanpassing ten aanzien van de assurance-rapporten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2016
Einddatum consultatie 11-05-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vaststelling van de omvang van delen van de onderzoeksbekostiging van universiteiten, vergroten van de stabiliteit en voorspelbaarheid van het onderzoeksdeel in de bekostiging en aanbrengen van enkele technische wijzigingen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Universiteiten en hogescholen die bekostiging ontvangen vanuit het ministerie van OCW.

Verwachte effecten van de regeling

Door de aanpassingen in de bekostigingsystematiek wordt een deel van de onderzoeksbekostiging van de universiteiten stabieler en voorspelbaarder. Daarnaast zal de promotie-component in de bekostiging een minder overheersende rol gaan spelen in de onderzoeksbekostiging.

Doel van de consultatie

Partijen kunnen reageren op het besluit. Reacties zullen worden gebruikt om de regeling te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen, partijen kunnen op het gehele besluit reageren

Meer informatie