Aanpassing ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 6 februari 2018 werd het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht. Het Bbs is praktisch uitgewerkt in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS-verordening. Ruim een jaar na de invoering is inzicht verkregen in ontstane knelpunten of onduidelijkheden voor het werkveld en voor de toezichthouder in de praktijk. Daarom worden er door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vier aanpassingen voorgesteld in de ANVS-verordening.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 7 januari 2020

Op 1 januari 2020 is het laatste onderdeel van de verordening in werking getreden.

Link toegevoegd, 18 september 2019

Op 5 augustus 2019 is de vaststelling in de Staatscourant gepubliceerd.

Reactie ANVS, en vaststelling, 18 september 2019

De aanpassing van de ANVS-verordening is inmiddels vastgesteld door het ANVS-bestuur en op 5 augustus 2019 gepubliceerd in de Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-43036.html . De reactie van ANVS op de internetconsultatie vindt u daar, en is ook toegevoegd in het hoofdlijnenverslag.

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 juli 2019

Het verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties is gepubliceerd. De inhoud wordt nauwkeurig bekeken. De reactie van de ANVS volgt in een later stadium.