bacterievuur_meidoorn

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 en de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 in verband met vervanging van een gebied van bijzondere landschappelijke waarde door een bij ministeriële regeling aan te wijzen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepaalde rol speelt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: