Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Balanced Approach Schiphol

Verkeer

In het kort

** For English, please go to www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/samenwerking/ba/english-version. Here you will find all relevant information about this consultation, including attached documents and an instruction how to leave behind you response. **

Op 24 juni jl. heeft het kabinet een besluit genomen over de toekomst van Schiphol. Met dit besluit wil het kabinet een nieuwe balans vinden tussen het belang van een internationale luchthaven voor de verbinding van Nederland met de rest van de wereld en de kwaliteit van de leefomgeving rondom de luchthaven. Voor de kamerbrief, zie de link onder 'ondersteunende documenten'.

De zogenaamde Balanced Approach procedure dient te worden doorlopen wanneer een EU-lidstaat een geluid gerelateerde exploitatiebeperking wil doorvoeren op een luchthaven met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Het kabinetsbesluit bevat een dergelijke exploitatiebeperking, dus moet de Balanced Approach procedure gevolgd worden volgens Europese wet- en regelgeving. Deze procedure start met het stellen van een doel voor de vermindering van geluidsoverlast. Vervolgens moeten maatregelen geïnventariseerd worden die kunnen bijdragen aan het behalen van het geluidsdoel. De volgorde waarin deze maatregelen geïnventariseerd en, indien mogelijk, genomen moeten worden is:

  • maatregelen aan de bron;
  • maatregelen op gebied van ruimtelijke ordening;
  • maatregelen in operationele procedures;
  • exploitatiebeperking.

Deze inventarisatie, inclusief analyse op kosteneffectiviteit, is reeds afgerond. Conform de Balanced Approach procedure starten we nu een brede consultatie, waarbij iedereen kan reageren op het bijgevoegde consultatiedocument.

Het ministerie van IenW organiseert twee digitale informatiebijeenkomsten voor een nadere toelichting op de combinaties van mogelijke maatregelen. Op het moment dat de data bekend zijn, is aanmelden voor deze sessies mogelijk via luchtvaartindetoekomst.nl. Houd de website dus in de gaten. 

 

Wat is het doel?

Het consultatiedocument presenteert drie combinaties van mogelijk maatregelen met voldoende impact om het geluidsdoel te behalen. Deelnemers aan deze consultatie worden uitgenodigd om te reageren op de selectie, samenstelling, effect en wenselijkheid van de drie gepresenteerde combinaties van maatregelen. Deelnemers worden ook uitgenodigd alternatieve maatregelen of alternatieve combinaties van maatregelen voor te stellen die het geluidsdoel behalen en per november 2024 gerealiseerd kunnen worden. 


Ontvangen reacties worden meegenomen in de overwegingen bij de keuze voor de combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de gekozen combinatie zijn de gevolgen anders. Ten slotte wordt de gekozen combinatie ter advisering voorgelegd aan de Europese Commissie met de bedoeling het daarna uit te voeren.

 

Uw reactie

U kunt tot en met 15 juni 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van het consultatiedocument.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie73 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties