Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Dit wetsvoorstel gaat over een aanpassing van de studiefinancieringsrechten in het hoger onderwijs en over de tegemoetkoming voor studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 februari 2023