Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Dit wetsvoorstel gaat over een aanpassing van de studiefinancieringsrechten in het hoger onderwijs en over de tegemoetkoming voor studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 612 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: