Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Arnhem
Datum 18 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs verdient de nodige aanpassingen om een hele generatie jongeren eerlijke kansen te bieden. Dit is niet het geval op basis van het voorstel wat er nu ligt. Daarom sluit ik mij graag aan bij het volgende:
Het bedrag in het voorgestelde artikel 12.30, derde lid, moet worden verhoogd tot minimaal het gemiddelde misgelopen bedrag in de periode 2015-2023. Volgens een tweede kamer motie, ingediend door kamerlid S. Simons en verscheidene medeindieners in januari 2022, ontvingen studenten die tot 2015 studeerden gemiddeld € 14.000
aan basisbeurs gedurende vier studiejaren.
Studenten hebben tussen 2015 en 2023 dit geld, wat voorheen deel was van de basisbeurs, moeten lenen. Dit bedrag moet volledig gecompenseerd worden.
• Voor de generatie studenten onder het leenstelsel moet onderzocht worden hoe er passender rekening kan worden gehouden met de studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek. Zoals eerder beloofd, hoort hier minstens bij dat de schuld niet onder de BKR registratie valt.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Nee
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht