Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats AMSTERDAM
Datum 19 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
De voorgestelde bedragen waar studenten aanspraak op kunnen maken zetten geen zoden aan de dijk. Studenten zijn de laatste jaren steeds meer in een spagaat tussen hun financiën en de universiteit gekomen doordat universiteiten “verschoolsen”: aanwezigheid bij colleges verplichten, huiswerkopdrachten verplicht van te voren inleveren en meer. Hierdoor wordt het werken naast een studie steeds lastiger. Nu de kosten voor levensonderhoud de pan uit rijzen dient de overheid studenten tegemoet te komen.

Voor studenten die tussen het vorige en dit nieuwe beurzensysteem in zijn gevallen dient adequate compensatie plaats te vinden. Het meest eerlijke is gecompenseerd te worden op het niveau alsof de beurzen niet zijn afgeschaft. Dat geldt in ieder geval voor de studenten voor wie de regels tussentijds veranderden,

Korting op bestaande schulden is niet adequaat nu er ook een groep is die Die al afbetaald heeft of om andere redenen geen schuld had. Zij hadden dat geld namelijk anders wel ook gekregen

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Simpel, aanvraag verplichting leidt tot studenten die het niet krijgen terwijl ze er wel recht op hebben. Dat is een “bezuinigingsmaatregel” die in een rechtsstaat niet past.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht