Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Wageningen
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Ja! Doen! Studeren moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht financiële situatie. Onderwijs is de sleutel tot het bestrijden van ongelijkheid in de wereld en Nederland zou daarbij als Westers land een voorbeeld rol moeten aannemen.
Echter wel een kanttekening: de compensatie voor de pechgeneratie moet voldoende zijn om de financiële achterstand van deze generatie ongedaan te maken. Anders wordt op deze manier juist nieuwe ongelijkheid gekweekt, zeker wat betreft toegang tot de huizenmarkt voor mensen met een studieschuld.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Nee, ik denk van niet, zolang er duidelijke uitleg beschikbaar is over hoe deze beurs aan te vragen en wanneer studenten er recht op hebben.