Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam 0639895624 E.L. Vos
Plaats Groningen
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het is natuurlijk idioot dat als je tussen een bepaalde periode hebt gestudeerd je een gigantische schuld opbouwt en iemand die misschien soms zelf een jaar ouder is dan jou gratis kon studeren.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Ik snap niet waarom het niet automatisch toegediend wordt. Voor iedereen makkelijker toch?