Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Diemen
Datum 22 april 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Goed plan
Echter ook de Universitaire Bachelor student heeft recht op compensatie
Deze heeft 3 jaar lang studieschuld opgebouwd en tgv corona 2 jaar geen fysiek onderwijs genoten

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Onbekend