Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam S Mulder
Plaats WAGENINGEN
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Goed dat de basisbeurs terugkomt. Alleen is deze verre van toereiekend. De basisbeurs is niet gestegen sinds deze is afgeschaft, maar de inflatie is wel hard omhoog gegaan. Dit zal studenten opnieuw ver in de schulden steken. Uit afgelopen jaren is al gebleken hoe dit bijdraagt aan een slechtere mentale gezondheid bij studenten en zelfs burn-outs of depressies. Dit jaagt de zorgkosten weer omhoog van de overbelaste ggz. Ook hebben de studenten daardoor meer uitloop wat weer veel geld kost voor de staat. Zelfs vanuit neo-liberaal oogpunt is dit een ontzettende domme stap waarbij de staat zichzelf in de voet schiet en ook zichzelf diep in de schulden gaat steken. Wel lekker solidair met de studenten, maar het lijkt me toch slimmer om de lasten van studenten meer te verzachten met een betere compensatie, win-win. De pechgenaratie moet natuurlijk een betere tegemoetkoming krijgen.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Ja. Vooral studenten met bijvoorbeeld adhd of ouders die ze niet goed ondersteunen zullen de dupe zijn. Dit zal opnieuw de kloof tussen arm en rijk vergroten.