Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Ede
Datum 27 april 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Deze basisbeurs moet weer worden ingevoerd! Dit zodat iedere jongere een kans krijgt om te studeren!

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Te laat! De basisbeurs moet al vanaf 2022-2023 worden ingevoerd!
Dit om te voorkomen dat jongeren een jaar wachten.