Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Robin Janz
Plaats Abcoude
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het herinvoeren van de basisbeurs is inprincipe goed. Enkel wanneer ook de generatie die dit niet gekregen heeft op een redelijke wijze wordt gecompenseerd en niet zoals dat nu bedacht is. Deze generatie zit vol onoverkomelijke studieschulden en dit is niet eerlijk. Dit geeft veel meer problemen dan in eerste instantie verwacht (lees: moeilijkheden bij een hypotheek en veel extra maandlasten). Ik begrijp dat niet zomaar ieders schuld kan verdwijnen maar deze generatie dient op zijn minst evenveel gecompenseerd te worden als de hoogte van de basisbeurs opgeteld over het aantal studiejaren.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Het zelf aanvragen van de beurs lijkt mij goed. Wel wanneer iedereen recht heeft op dezelfde beurs.