Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam NW Beunk
Plaats Amsterdam
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het is goed dat de basisbeurs terugkomt, maar dit moet wel in verhouding staan tot de huidige kosten in de maatschappij. De prijzen van wonen, energie en boodschappen zijn zo hoog dat de nieuwe beurs onvoldoende is en studenten zich alsnog in de schulden steken.
Wat de “uitprobeer/pech generatie” betreft: deze generatie moet ook eerlijk gecompenseerd worden. Deze studenten werd beloofd in 2015 dat zij renteloos konden lenen en dit niet meegeteld zou worden bij de hypotheek. Bovendien zou dit geld in onderwijs gestoken worden. Inmiddels zijn er plannen voor het verhogen van de rente, zal de studieschuld mee gaan tellen voor de hypotheek (waardoor je echt niets meer over houdt om ook maar enige kans te maken op een hypotheek in de toekomst) en het geld wordt nu pas in onderwijs en studentenhuisvesting gestoken, waar de studenten die ervoor betaald hebben niets meer aan hebben. Deze groep starters is lekker gemaakt met allerlei beloftes, waardoor ze zwijgzaam hebben gevolgd, die niet waargemaakt worden. Deze groep staat straks met lege handen aan het begin van hun leven.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Overal verschijnselen berichten van mensen die geld mislopen doordat ze het zelf moeten aanvragen, bijvoorbeeld bij toeslagen. Bij studiebeurzen zal dit niet anders zijn als de studenten dit zelf niet kunnen en geen ouders hebben om hen te helpen. Het is daarom meer dan redelijk om het gewoon toe te kennen. De enige reden die ik kan bedenken waarom studenten het zelf moeten aanvragen is zodat er ook studenten zijn die het niet doen (bewust, maar vaker onbewust) en het minder geld kost voor de staat. Zo zullen er weer studenten berooid achter blijven, iets dat ik als student in de pech generatie niemand toewens.