Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam A. Anoniem
Plaats Groningen
Datum 19 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
De studenten die onderdeel waren van het leenstelsel worden niet eerlijk gecompenseerd. De compensatie is totaal niet evenredig met wat de studenten zouden krijgen met de basisbeurs x het aantal maanden dat zij daar recht op hadden. Een compensatie van 1000 euro is verreweg van dat.
Afgestudeerden blijven achter met hoge schulden en hebben ook te kampen met de woningkrapte en veel te dure woningen. Het een staat niet los van het ander, help deze generatie een leven op te bouwen.
De nieuwe basisbeurs is ook niet passend bij de hoge inflatie. Hoe wordt er gedacht dat dit voor studenten financieel nu echt het verschil maakt? We verwachten een serieuze poging van de overheid om de nieuwe generatie studenten te helpen.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Dit lijkt mij problemen opleveren bij de studenten.
Uit cijfers van NOS bleek dat een kwart van MBO-studenten met recht geen aanvullende beurs aanvragen. Ondanks dat de redenen niet duidelijk zijn kan ik me voorstellen dat het voor sommige ingewikkeld kan zijn om aan te vragen.
Dit zou ook kunnen gebeuren bij de basisbeurs. Maak het de standaard voor alle studenten die er recht op hebben.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht