Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Complicaties herinvoering bb studenten 2015-2023 D Willems
Plaats Nijmegen
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het invoeren van de basisbeurs is op zichzelf een goed idee, of althans een beter idee dan het leenstelsel is geweest. Het lijkt echter niet te kloppen dat, ondanks dat het leven voor elke Nederlandse burger duurder is geworden, de hoogte van deze basisbeurs is gedaald, ook al is er een regeling voor een aanvullende beurs. Daarom moet het begrote bedrag voor de basisbeurs omhoog en gekoppeld worden aan de inflatie, ook na 2023.
Maar het herinvoeren heeft niet alleen gevolgen voor studenten vanaf 2023/2024. Het creëert een tijdslot van acht jaar aan studenten, honderdduizenden, die met een enorm grote schuld rondlopen. Een schuld die in de meeste gevallen groter is dan de studieschuld van studenten voor 1 september 2015 en na 1 september 2023. Deze acht generaties mag geen onrecht aan worden gedaan door een proef van het kabinet waarvan nu alle verstandige politici toegeven: dit was een fout, dit plan is niet geslaagd. Oplossing: compensatie. Je kunt niet de veilige toekomst van honderdduizenden studenten zomaar op het spel zetten door een toegegeven fout en er vervolgens (bijna) niets aan doen. Het miljard dat uitgetrokken is voor de tegemoetkoming van deze leenstelselstudenten moet omhoog en flink ook. Dat is niet alleen in het belang van de studenten zelf, maar nog wel meer in het belang van onze samenleving over tien jaar. Want deze studenten vormen over tien jaar een belangrijke groep van Nederland. Geld maakt niet gelukkig, maar financiële veiligheid wel: het waarborgt de kwaliteit die mensen kunnen leveren. Zonder die veiligheid zal Nederland over tien jaar inzakken. Nu overigens besloten is dat het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs heringevoerd wordt, weet de politiek de studenten tussen 2015 en 2023 alsnog een trap na te geven door de rente op de studieschuld te verhogen. Geef je fout toe en accepteer daar ook de gevolgen van. Bespaar nog meer financiële onveiligheid en gun het de honderdduizenden studenten niet om van deze kapitale fout van de politiek nog meer het slachtoffer te worden.
Naast compensatie in de vorm van geld, dienen er ook beloftes nagekomen te worden. De studieschuld mag geen gevolg hebben voor de woningmarkt. Dat werd beloofd door Jet Bussemaker en die belofte moet in stand gehouden worden. Opnieuw is dat niet alleen in het voordeel van de student, maar ook van de samenleving: anders zal over tien jaar de huizenmarkt inzakken.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Ja, en het lijkt zelfs hypocriet te zijn. Kijk naar de argumentatie van de Minister van Onderwijs wanneer hij het jammer vindt dat zoveel studenten in het leenstelsel wel recht hadden op een aanvullende beurs (prestatiebeurs) maar die niet hebben aangevraagd omdat zij niet wisten hoe dat te doen of wanneer je daar recht op hebt. Als we precies hetzelfde doen met de basisbeurs en deze dus niet automatisch toekennen, is er per definitie een risico dat er studenten zijn die geen basisbeurs ontvangen. Elke studenten die de beurs niet ontvangt, is er een te veel.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht