Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zuidhorn
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het herinvoeren van de basisbeurs is iets wat zeker nuttig gaat zijn voor de huidige samenleving om studeren leuker en behapbaar te maken. Persoonlijk heb ik altijd naast mijn opleiding gewerkt wat amper mogelijk was ivm een zware hersenschudding, mede om het leenstelsel toch doorgegaan om niet onnodig schulden op te laten lopen. De manier hoe de compensatie vorm moet gaan nemen is lastig en dat is begrijpelijk maar het kan niet zo zijn dat de mensen die hun best altijd hebben gedaan, nu door een "gat" "een probeersysteem" in een schuld positie komen wat de mensen soms 1 jaar voor hun en een x aantal jaar na hun niet hebben. Simpel weg kan dit niet, dat is niet eerlijk, die generatie en leeftijdgenoten zullen op hun voorgangers en de studenten na hun achterlopen, en 4x zo hard moeten werken in de toekomst dan de mensen om hun heen betreffend, geen hypotheek kunnen krijgen ivm schuld, maandelijks afbetalingen moeten doen van een bedrag wat hun leven beïnvloed omdat er minder is uit te geven en soms te weinig met de oplopende percentuele ophogingen.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Dit blijft eigenverantwoording vind ik. Wel zijn er andere factoren waar rekening gehouden mee zou moeten worden. het inkomen van de biologische ouders wordt gerekend, stel dat mama en papa samen 60.000 per jaar verdienen zou dit met 1 huishouden 30.000 zijn. maar mochten ze nou gescheiden zijn met dus 2 huishoudens is dit 30.000. wordt het een heel ander beeld en totaal niet mogelijk om bij te dragen aan de studie van de kinderen misschien er zijn zoveel dingen waar gewoon geen rekening mee wordt gehouden wat niet realistisch is. Hierove zou ik als nodig ook in gesprek willen dat dit niet een eerlijk stelsel is op de manier dat ze het doen, hebben gedaan en gaan doen.