Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Culemborg
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het herinvoeren van de basisbeurs is goed maar laat veel te wensen over. Zo wekt de basisbeurs de indruk dat uit-huis wonende studenten geen geld nodig hebben voor levensonderhoud. Studenten die bij hun ouders wonen krijgen krap honderd euro en kunnen dat volledig besteden aan levensonderhoud, studenten die op kamers wonen zijn voor de goedkoopste kamer al minimaal driehonderd euro kwijt en houden dus van de basisbeurs na het betalen van de huur niets meer over voor levensonderhoud. Dit ontmoedigt het op kamers gaan en remt zo de sociale ontwikkeling en mate van zelfstandigheid van een volledige generatie, die toch al achterloopt in de ontwikkeling door de coronacrisis.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Deze aanvraag zal de ongelijkheid in de samenleving vergroten omdat studenten aan het hoger onderwijs en in het bijzonder de universiteit dit vaker door zullen hebben en zo gebruik zullen maken van de basisbeurs dan studenten die middelbaar beroepsonderwijs volgen. We kunnen er zeker van zijn dat dit zal gebeuren, omdat in recent onderzoek door het CPB [1] is gebleken dat dit nu al gebeurt met de aanvullende beurs, die door een kwart van de mbo-studenten niet aangevraagd wordt terwijl ze er wel recht op hebben.

[1] https://bijlagen.nos.nl/artikel-15623014/Finale_versie_Niet_gebruik_van_de_AB_in_het_mbo.pdf
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht