Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam L.G Boer
Plaats Breda
Datum 18 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
De basisbeurs is gezien de huidige economie veel te laag, ook moet er een compensatie komen voor de leenstelselgeneratie -de ‘pechgeneratie’- die minimaal het bedrag van de vernieuwde basisbeurs is met terugwerkende kracht. Zij hebben een hoge schuld opgebouwd zónder dat de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd, wat beloofd werd met het afschaffen van het leenstelsel.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Lijkt me prima als dit gaat zoals DUO nu werkt voor studenten.