Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Barneveld
Datum 27 april 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Ik vind dit een goed idee, echter vind ik dat studenten in het huidige leenstelsel volledig gecompenseerd dienen te worden. Zij mogen geen slachtoffer worden van de leenstelsel periode tussen de basisbeurs periodes in.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Deze zal in 2022 al opgestart dienen te worden omdat veel aankomende studenten zullen besluiten de basisbeurs herinvoering af te wachten en we daardoor nog minder professionals opleiden waar nu al een tekort aan is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht