Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 19 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel herinvoeren basisbeurs? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
De studenten die de afgelopen jaren onderdeel zijn geweest van het leenstelsel moeten een passende compensatie ontvangen voor het gemis van studiefinanciering.

Vraag2

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd per studiejaar 2023/2024. Het voorstel is dat de basisbeurs niet automatisch wordt toegekend, maar dat álle studenten zelf een aanvraag moeten indienen om een basisbeurs te kunnen ontvangen. Denkt u dat deze aanvraag tot problemen zal leiden bij studenten?
Dit zou een stuk minder bureaucratisch kunnen door een inschrijving bij Studielink en het willen ontvangen van studiefinanciering als automatisch verzoek tot ontvangen van basisbeurs te laten gelden, aangezien al deze studenten eveneens recht hebben op een basisbeurs.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht