Wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bekostiging Open Universiteit

De consultatie betreft de wijziging van de bekostiging van de Open Universiteit (OU). De rijksbijdrage van de OU is momenteel een vast bedrag plus een bedrag op basis van het aantal verleende graden. Dit besluit regelt dat de rijksbijdrage van de OU vanaf begrotingsjaar 2018 ook is gebaseerd op het aantal inschrijvingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 juni 2017