Wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bekostiging Open Universiteit

De consultatie betreft de wijziging van de bekostiging van de Open Universiteit (OU). De rijksbijdrage van de OU is momenteel een vast bedrag plus een bedrag op basis van het aantal verleende graden. Dit besluit regelt dat de rijksbijdrage van de OU vanaf begrotingsjaar 2018 ook is gebaseerd op het aantal inschrijvingen.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: